top of page
20220605_133833.jpg

  Warsztaty grupowe  
  w instytucjach kultury  

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty warsztatów gościnnych. Są to zajęcia które przygotowujemy na zamówienie i prowadzimy u Zamawiającego zarówno w Warszawie, jak w całej Polsce, a także za granicą. Gościmy w domach kultury i muzeach, w ośrodkach edukacji ekologicznej i leśnej oraz w innych instytucjach kultury i oświaty. Działamy w dużych miastach, a także w gminach wiejskich. Prowadzimy również zajęcia plenerowe podczas wydarzeń kulturalnych, gminnych festynów czy festiwali artystycznych. Współpracujemy z jednostkami samorządowymi, z organizacjami pozarządowymi, Lasami Państwowymi, z muzeami i domami kultury w całej Polsce i za granicą.

Na miejsce przyjeżdżamy z gotowymi zestawami narzędzi oraz ze wszystkimi materiałami do
przeprowadzenia warsztatu. W gestii Zamawiającego pozostaje jedynie przygotowanie przestrzeni
i stołów do pracy. Do przeprowadzenia warsztatów wystarczy zwykła sala z odpowiednią ilością
stolików, do których można przymocować ścisk stolarski, resztę przygotowujemy my.

 

Po wcześniejszych ustaleniach warsztaty mogą się odbywać również w plenerze.

  Rodzaje warsztatów  

Rodzinny
Do 15 osób / 1,5 godziny

Rodzinny warsztat gościnny to zajęcia z towarzyszeniem rodziców, przy czym jeden rodzic może mieć pod opieką maksymalnie 2 dzieci. Najczęściej pracujemy jednak w parach rodzic-dziecko.

 

Rodzice biorą aktywny udział w warsztacie, wspierają dzieci w pracy i decydują o tym w jakim zakresie dziecko włącza się w prace stolarskie oraz odpowiadają za bezpieczeństwo dziecka lub dzieci pod ich opieką.

Bez udziału rodziców
10 osób / 1,5 godziny

Nasze warsztaty to zajęcia zarówno twórcze, jak techniczne, podczas których dzieci uczą się używać ręcznych narzędzi do obróbki drewna takich, jak piły czy wiertarki.

 

Nauka samodzielności to wspaniała przygoda, która daje siłę i poczucie sprawczości, ale wymaga też dużej uważności i zaangażowania ze strony instruktorów. Z tego powodu nasze warsztaty dla grup bez udziału rodziców standardowo prowadzimy dla grup 10 osobowych.

Bez udziału rodziców
20 osób / 2x45 minut

Dla grup bez udziału rodziców liczących około 20 dzieci przygotowaliśmy specjalną formułę zajęć, aby praca była wygodna i bezpieczna.

 

Grupę dzielimy na pół i podczas jednej wizyty prowadzimy zamiast jednego półtorej godzinnego warsztatu, dwa warsztaty po 45 min podczas jednej wizyty, każdy dla grupy 10 dzieci (w sumie 20 dzieci).

  • W przypadku warsztatów wyjazdowych, czyli poza granicami Warszawy realizujemy minimum dwa podstawowe warsztaty lub serię kilku warsztatów (w zależności od odległości i czasu dojazdu) oraz doliczamy koszty dojazdu i ew. noclegu.

  Tematyczne warsztaty cykliczne  

Podczas warsztatów cyklicznych, np. 1 raz w miesiącu realizujemy autorski program opracowany indywidualnie w konsultacji z instytucją, która zaprasza nas do prowadzenia stałych zajęć. Program możemy dostosować do konkretnej tematyki lub problemu, np. może to być program warsztatów w muzeum, towarzyszący danej wystawie czasowej lub stałej ekspozycji.

Koszt warsztatów cyklicznych ustalamy indywidualnie w zależności od częstotliwości zajęć i podejmowanych tematów.